Çocuk Aktivist Atlas: İyi Korunmuş Bir Çevre Paradan Daha Güçlü Bir Miras

İklim için başlattığı okul grevleriyle dünyaya adını duyurdu Greta Thunberg. Her cuma okulu asıp Stockholm’de bulunan İsveç parlamento binası önünde, iklim krizine dikkat çekmek için oturma eylemi yaptı. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmayla da uluslararası basına damga vurdu. İklim eylemlerinin sembolü haline gelen Greta, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara 15 Mart’ta eylem yapma çağrısında bulundu. Bu çağrı, Türkiye’de de karşılık buldu.

“Greta benim için özgürlük ve umut demek.” diyen 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, Greta’nın şahsında tüm çocuklara sesleniyor: “Zaman varken harekete geçmeliyiz! Bu bir çocuk protestosu. Greta’nın belirlediği 15 Mart tarihinde saat 12’de tüm çocukları İstanbul’daki Bebek Parkı’na bekliyorum.”

Greta’nın konuşmaları sayesinde harekete geçtiğini anlatan Atlas, buzulların erimesi, adaların deniz seviyesinin altında kalması gibi olayları araştırdıkça şaşırmış ve Greta’ya hak vermiş. “Greta’yı dinlerken aydınlanıyorum. O bana ilham veriyor.” diyen Atlas, Türkiye’deki çocuklara onu tanıtmak için elinden geleni yapacağını da söylüyor.

Atlas’ın çevre duyarlığı penguenlere olan sevgisiyle de ilgili. Çocuk aktivist, “Penguenleri ve kutup hayvanlarını çok seviyorum. Buzulların eridiğini öğrenince çok üzüldüm. Adaların deniz seviyesinin altında kaldığını öğrenince de üzüldüm. Daha önce bir fotoğraf görmüştüm. Dört çubuğun üzerinde tahta bir ev vardı, toprak ve tarım yapabilecekleri alan yoktu. Hepsi deniz seviyesinin altında kalmış. Bundan çok etkilendim. Çevre konusuna ilgim arttı.” şeklinde konuşuyor.

Paranın her şeyi satın alamayacağını düşünen Atlas’a göre, iyi korunmuş bir çevre, paradan çok daha güçlü bir miras ve gelecek nesillere böyle güzel miras bırakmak için hala zamanımız var.

Türkiye’de iklim krizini çoğu kişinin ciddiye almadığını ifade eden Atlas, çocuklar olarak bu krize dikkat çekeceklerini belirtiyor. “Geleceğimizle oynuyorlar. Arabalardan çıkan egzozlar, uçaklardaki fosil yakıt kullanımı, sera gazı kullanımı… Hepsi atmosferi mahvediyor. 12 yıl içinde dünya yaşanılmaz hale gelecek.” diyen Atlas, okullarda iklim değişikliği dersi verilmesi gerektiğini aktarıyor.

“Tek dünya tek şans, Fosile elveda güneşe merhaba, Geleceğimle oynama kömür yakma, Gezegen B yok.” yazılı pankartlarıyla eylem yapacağını anlatan Atlas, Greta’nın en çok ‘Eviniz yanıyormuş gibi davranın, çünkü eviniz yanıyor.’ sloganını sevdiğini belirtiyor.

Gelecekte öyle güçlü bir aktivist olacağına inanan Atlas, 15 Marttan sonra herkesin kendi ilinde yapacağı protestolarla ve kolektif çalışmalarla, protestolara devam edeceklerinin altını çiziyor.

İklim kriziyle ilgili bir çizgi roman hazırlıyor.

6 yaşından beri çizgi romanla ilgilenen Atlas, önceleri süper kahramanlardan oluşan çizimler yapıyormuş. İklim krizini fark ettikten sonra gerçek hayata dair çizimler yapmak istemiş. Greta’nın protestosunu da resmeden Atlas, atmosferi etkileyen her şeyi çizeceğini söylüyor. Henüz taslak halinde olan çizgi romanı da yakında takipçileriyle paylaşacak.

Gazeteci

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store